Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 55,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 13,20 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 68,20 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 310,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 74,40 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 384,40 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 180,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 43,20 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 223,20 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 438,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 105,12 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 543,12 €