Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 275,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 66,00 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 341,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 116,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 27,84 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 143,84 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 91,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 21,84 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 112,84 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 506,91 €
Ποσό ΦΠΑ: 121,66 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 628,57 €