Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 180,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 43,20 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 223,20 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 298,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 71,52 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 369,52 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 148,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 35,52 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 183,52 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 670,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 160,80 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 830,80 €