Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 44,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 10,56 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 54,56 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 94,15 €
Ποσό ΦΠΑ: 22,60 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 116,75 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 190,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 45,60 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 235,60 €