Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 380,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 91,20 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 471,20 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 36,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 8,64 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 44,64 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 75,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 18,00 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 93,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 251,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 60,24 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 311,24 €