Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 135,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 32,40 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 167,40 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 555,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 133,20 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 688,20 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 178,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 42,72 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 220,72 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 3,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 0,84 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 4,34 €