Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 528,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 126,72 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 654,72 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 319,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 76,56 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 395,56 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 513,49 €
Ποσό ΦΠΑ: 123,24 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 636,73 €