Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 42,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 10,08 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 52,08 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 298,19 €
Ποσό ΦΠΑ: 71,57 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 369,76 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 160,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 38,40 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 198,40 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 154,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 36,96 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 190,96 €