Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 76,61 €
Ποσό ΦΠΑ: 18,39 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 95,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 282,26 €
Ποσό ΦΠΑ: 67,74 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 350,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 600,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 144,00 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 744,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 143,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 34,32 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 177,32 €