Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 155,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 37,20 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 192,20 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 160,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 38,40 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 198,40 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 198,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 47,52 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 245,52 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 168,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 40,32 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 208,32 €