Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 419,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 100,56 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 519,56 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 43,55 €
Ποσό ΦΠΑ: 10,45 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 54,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 350,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 84,00 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 434,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 54,60 €
Ποσό ΦΠΑ: 13,10 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 67,70 €