Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 202,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 48,48 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 250,48 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 98,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 23,52 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 121,52 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 375,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 90,00 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 465,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 447,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 107,28 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 554,28 €