Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 98,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 23,52 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 121,52 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 103,74 €
Ποσό ΦΠΑ: 24,90 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 128,64 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 67,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 16,08 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 83,08 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 133,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 31,92 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 164,92 €