Αισθητήρες οξυγόνου (Λ)

Picture7

Ο αισθητήρας οξυγόνου (γνωστός ως αισθητήρας λάμδα), βρίσκεται στην πολλαπλή της εξαγωγής.

Μετρά την ποσότητα του άκαυστου μείγματος στα καυσαέρια και δίνει σήμα στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου εάν το μείγμα είναι πολύ φτωχό ή πολύ πλούσιο.

Ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου με τη σειρά του, στέλνει σήμα στο/στα μπεκ για τις κατάλληλες διορθώσεις. 

Όταν η προειδοποιητική λυχνία του κινητήρα εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων,έχουμε:

α.Υψηλή εκπομπή υδρογονανθράκων.

β.Υπερβολική κατανάλωση καυσίμου ( ένας ελαττωματικός αισθητήρας οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει μέχρι και 30% αύξηση στην κατανάλωση των καυσίμων).

γ.Λειτουργικά προβλήματα στην οδήγηση από διακοπτόμενη λειτουργία του κινητήρα που προκαλείται από πλούσιο ή φτωχό μείγμα.

δ.Ο καταλύτης μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί βλάβη.