Πεταλούδα γκαζιού

Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 285,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 68,40 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 353,40 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 342,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 82,20 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 424,70 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 416,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 99,84 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 515,84 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 220,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 52,80 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 272,80 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 220,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 52,80 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 272,80 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 251,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 60,24 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 311,24 €