Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 75,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 18,00 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 93,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 124,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 29,76 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 153,76 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 215,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 51,60 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 266,60 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 265,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 63,60 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 328,60 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 105,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 25,20 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 130,20 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 325,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 78,00 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 403,00 €