s-l1600 - 2020-06-17T143911.924
s-l1600 - 2020-06-17T143902.409
808505 (1)7

65L-13907-00-00 ,65L139070000 MARINE YAMAHA 150-250 HP ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Τιμή πώλησης : 359,60 €

150 hp DX150TLRA - 2002
150 hp DX150TLRB - 2003
150 hp DX150TLRC - 2004
150 hp DX150TLRD - 2005
150 hp DX150TLRX - 1999
150 hp DX150TLRY - 2000
150 hp DX150TLRZ - 2001
150 hp LX150TXRX - 1999
150 hp LX150TXRY - 2000
150 hp LX150TXRZ - 2001
150 hp PX150TLRX - 1999
150 hp SX150TLRX - 1999
150 hp SX150TLRY - 2000
150 hp SX150TXRA - 2002
150 hp SX150TXRB - 2003
150 hp SX150TXRC - 2004
150 hp SX150TXRY - 2000
150 hp SX150TXRZ - 2001
150 hp VX150TLRA - 2002
150 hp VX150TLRB - 2003
150 hp VX150TLRC - 2004
150 hp VX150TLRY - 2000
150 hp VX150TLRZ - 2001
200 hp LX200TXRCX - 1999
200 hp LX200TXRX - 1999
200 hp LX200TXRY - 2000
200 hp LX200TXRZ - 2001

200 hp SX200TXRA - 2002
200 hp SX200TXRB - 2003
200 hp SX200TXRC - 2004
200 hp SX200TXRD - 2005
200 hp SX200TXRX - 1999
200 hp SX200TXRY - 2000
200 hp SX200TXRZ - 2001
200 hp V200TLRW - 1998
200 hp V200TLRX - 1999
200 hp VX200TLRA - 2002
200 hp VX200TLRB - 2003
200 hp VX200TLRC - 2004
200 hp VX200TLRD - 2005
200 hp VX200TLRY - 2000
200 hp VX200TLRZ - 2001
225 hp L225TURV - 1997
225 hp L225TURW - 1998
225 hp L225TXRV - 1997
225 hp L225TXRW - 1998
225 hp L225TXRX - 1999
225 hp LX225TXRA - 2002
225 hp LX225TXRB - 2003
225 hp LX225TXRY - 2000
225 hp LX225TXRZ - 2001
225 hp S225TURV - 1997
225 hp S225TURW - 1998
225 hp S225TURX - 1999
225 hp S225TXRV - 1997
225 hp S225TXRW - 1998
225 hp S225TXRX - 1999
225 hp SX225TURA - 2002
225 hp SX225TURB - 2003
225 hp SX225TURY - 2000

225 hp SX225TURZ - 2001
225 hp SX225TXRA - 2002
225 hp SX225TXRB - 2003
225 hp SX225TXRY - 2000
225 hp SX225TXRZ - 2001
225 hp V225TLRW - 1998
225 hp V225TLRX - 1999
225 hp VX225TLRA - 2002
225 hp VX225TLRB - 2003
225 hp VX225TLRC - 2004
225 hp VX225TLRY - 2000
225 hp VX225TLRZ - 2001
250 hp L250TURV - 1997
250 hp L250TURW - 1998
250 hp L250TURX - 1999
250 hp L250TXRV - 1997
250 hp L250TXRW - 1998
250 hp L250TXRX - 1999
250 hp LX250TURA - 2002
250 hp LX250TURY - 2000
250 hp LX250TURZ - 2001
250 hp LX250TXRA - 2002
250 hp LX250TXRB - 2003
250 hp LX250TXRY - 2000
250 hp LX250TXRZ - 2001
250 hp S250TURV - 1997
250 hp S250TURW - 1998
250 hp S250TURX - 1999
250 hp S250TXRV - 1997
250 hp S250TXRW - 1998
250 hp S250TXRX - 1999
250 hp SX250TURA - 2002

250 hp SX250TURB - 2003
250 hp SX250TURY - 2000
250 hp SX250TURZ - 2001
250 hp SX250TXRA - 2002
250 hp SX250TXRB - 2003
250 hp SX250TXRY - 2000
250 hp SX250TXRZ - 2001
250 hp VX250TLRA - 2002
250 hp VX250TLRB - 2003
250 hp VX250TLRC - 2004

βάρος προϊόντος: 2000.0000 g