Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 42,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 10,08 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 52,08 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 20,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 4,80 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 24,80 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 110,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 26,40 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 136,40 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 107,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 25,68 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 132,68 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 107,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 25,68 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 132,68 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 28,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 6,72 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 34,72 €