Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 98,55 €
Ποσό ΦΠΑ: 23,65 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 122,20 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 190,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 45,60 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 235,60 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 21,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 5,04 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 26,04 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 325,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 78,00 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 403,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 325,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 78,00 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 403,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 325,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 78,00 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 403,00 €