Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 248,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 59,52 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 307,52 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 248,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 59,52 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 307,52 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 370,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 88,80 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 458,80 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 65,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 15,60 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 80,60 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 435,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 104,40 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 539,40 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 139,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 33,36 €
Τιμή / Κιλά :
Τιμή πώλησης: 172,36 €